Đàn Bầu Mặt Sau

by 星球 - uploaded on August 25, 2017, 4:23 am

Tôi thiết kế hoa sen này cho mặt phía trước của mô hình đàn bầu cho ứng dụng iPhone (thời đó iPad mới chào đợi). Vẻ xong năm 2010.08.

Tags
hoa sen lotus flower
Safe for Work?
Yes

Comments

0 Comments. Please login to comment or add your own remix.