Đôn Hổ 蹲虎

by 星球 - uploaded on April 11, 2018, 4:13 am

Kỷ đột Đôn Hổ là vai chánh của trỏ chơi cùng tên. Hồi tháng 10-11 năm 2011, một bạn tôi đã kêu tôi thiết kế và viết một trò chơi cho hoạt hình công ty ông ấy đang sản xuất thời đó. Rốt cuộc bạn đó không hỗ trợ tôi làm trò chơi đó và tôi đổi trò chơi kiểu mới, sáng tạo nhân vật vai chánh khác tên Đôn Hổ để thay thế cho nhân vật hoạt hình của bạn ấy mùa hẹ 2013 (nhân vật hoạt hình là con ngưởi, không phải là con kỷ).Phiên bản đầu không đẹp lắm và tôi thiết kế Đôn Hổ lại năm 2016. Phiên bản này vẽ xong 2018.04.11.

Tags
Anthropomorphized Animals gorilla hoạt hình kỷ kỷ đột nhân vật Đôn Hổ 蹲虎 monkey
Safe for Work?
Yes

Comments

0 Comments. Please login to comment or add your own remix.