Apollo 50 - Phiên Bản Đơn Giản

by 星球 - uploaded on March 17, 2019, 10:53 pm

Biểu tượng Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) phàt hành cho kỷ niệm 50 năm của chương trình Apollo tham khảo mặt trăng (2018.10 - 2022.12).

Phiên bản gốc ở đây:

www.nasa.gov/feature/nasa-releases-logo-to-mark-apollos-50th-anniversary

Tôi vẽ lại phiên bản vectơ này hơi đơn giản bản gốc. Vẽ lại xong 2019.03.17 13:40

Tags
remix+316952 apollo mặt trăng moon 月亮 openclipart_issue thumbnail_issue
Safe for Work?
Yes
This clipart is a remix from:
  • 316952
  • Comments

    0 Comments. Please login to comment or add your own remix.