Activists Clipart:


#

Vinayak Damodar Savarkar

by netalloy
2015-02-26

Vinayak Damodar Savarkar 1119

 
#
 
2
#

ANDREW YOUNG

by worldlabel
2013-09-30

ANDREW YOUNG 835

 
#
 
0
#

ANDREW YOUNG

by worldlabel
2013-09-30

ANDREW YOUNG 835

 
#
 
0
#

ROY WILKINS

by worldlabel
2013-09-30

ROY WILKINS 899

 
#
 
0
#

ROY WILKINS

by worldlabel
2013-09-30

ROY WILKINS 899

 
#
 
0
#

MARY CHURCH TERRELL

by worldlabel
2013-09-30

MARY CHURCH TERRELL 904

 
#
 
0
#

MARY CHURCH TERRELL

by worldlabel
2013-09-30

MARY CHURCH TERRELL 904

 
#
 
0
#

IDA B. WELLS

by worldlabel
2013-09-30

IDA B. WELLS 834

 
#
 
0
#

IDA B. WELLS

by worldlabel
2013-09-30

IDA B. WELLS 834

 
#
 
0
#

BOBBY SEALE

by worldlabel
2013-09-30

BOBBY SEALE 768

 
#
 
0
#

BOBBY SEALE

by worldlabel
2013-09-30

BOBBY SEALE 768

 
#
 
0
#

A. PHILIP RANDOLPH

by worldlabel
2013-09-30

A. PHILIP RANDOLPH 744

 
#
 
0
#

A. PHILIP RANDOLPH

by worldlabel
2013-09-30

A. PHILIP RANDOLPH 744

 
#
 
0
#

BAYARD RUSTIN

by worldlabel
2013-09-30

BAYARD RUSTIN 876

 
#
 
0
#

BAYARD RUSTIN

by worldlabel
2013-09-30

BAYARD RUSTIN 876

 
#
 
0
#

ADAM CLAYTON POWELL, JR

by worldlabel
2013-09-30

ADAM CLAYTON POWELL, JR 1092

 
#
 
0
#

ADAM CLAYTON POWELL, JR

by worldlabel
2013-09-30

ADAM CLAYTON POWELL, JR 1092

 
#
 
0
#

ROSA PARKS

by worldlabel
2013-09-30

ROSA PARKS 1293

 
#
 
0
#

ROSA PARKS

by worldlabel
2013-09-30

ROSA PARKS 1293

 
#
 
0
#

THURGOOD MARSHALL

by worldlabel
2013-09-30

THURGOOD MARSHALL 1246

 
#
 
0
#

THURGOOD MARSHALL

by worldlabel
2013-09-30

THURGOOD MARSHALL 1246

 
#
 
0
#

JOHN LEWIS

by worldlabel
2013-09-30

JOHN LEWIS 903

 
#
 
0
#

JOHN LEWIS

by worldlabel
2013-09-30

JOHN LEWIS 903

 
#
 
0
#

MALCOLM X

by worldlabel
2013-09-30

MALCOLM X 877

 
#
 
0
#

MALCOLM X

by worldlabel
2013-09-30

MALCOLM X 877

 
#
 
0
#

BARBARA JORDAN

by worldlabel
2013-09-30

BARBARA JORDAN 798

 
#
 
0
#

BARBARA JORDAN

by worldlabel
2013-09-30

BARBARA JORDAN 798

 
#
 
0
#

JAMES WELDON JOHNSON

by worldlabel
2013-09-30

JAMES WELDON JOHNSON 623

 
#
 
1
#

JAMES WELDON JOHNSON

by worldlabel
2013-09-30

JAMES WELDON JOHNSON 623

 
#
 
1
#

FANNIE LOU HAMER

by worldlabel
2013-09-30

FANNIE LOU HAMER 837

 
#
 
0
#

FANNIE LOU HAMER

by worldlabel
2013-09-30

FANNIE LOU HAMER 837

 
#
 
0
#

JESSE JACKSON

by worldlabel
2013-09-30

JESSE JACKSON 766

 
#
 
0
#

JESSE JACKSON

by worldlabel
2013-09-30

JESSE JACKSON 766

 
#
 
0
#

MARCUS GARVEY

by worldlabel
2013-09-30

MARCUS GARVEY 736

 
#
 
0
#

MARCUS GARVEY

by worldlabel
2013-09-30

MARCUS GARVEY 736

 
#
 
0
#

JAMES FARMER

by worldlabel
2013-09-30

JAMES FARMER 943

 
#
 
0
#

JAMES FARMER

by worldlabel
2013-09-30

JAMES FARMER 943

 
#
 
0
#

WEB Dubois

by worldlabel
2013-09-30

WEB Dubois 903

 
#
 
0
#

WEB Dubois

by worldlabel
2013-09-30

WEB Dubois 903

 
#
 
0
#

MEDGAR EVERS

by worldlabel
2013-09-30

MEDGAR EVERS 690

 
#
 
0
#

MEDGAR EVERS

by worldlabel
2013-09-30

MEDGAR EVERS 690

 
#
 
0
#

Free ANGELA DAVIS now

by worldlabel
2013-09-30

Free ANGELA DAVIS now 922

 
#
 
0
#

Free ANGELA DAVIS now

by worldlabel
2013-09-30

Free ANGELA DAVIS now 922

 
#
 
0
#

ELDRIDGE CLEAVER

by worldlabel
2013-09-30

ELDRIDGE CLEAVER 854

 
#
 
1
#

ELDRIDGE CLEAVER

by worldlabel
2013-09-30

ELDRIDGE CLEAVER 854

 
#
 
1
#

SHIRLEY CHISHOLM

by worldlabel
2013-09-30

SHIRLEY CHISHOLM 1100

 
#
 
0
#

SHIRLEY CHISHOLM

by worldlabel
2013-09-30

SHIRLEY CHISHOLM 1100

 
#
 
0
#

H. RAP BROWN

by worldlabel
2013-09-30

H. RAP BROWN 885

 
#
 
0
#

H. RAP BROWN

by worldlabel
2013-09-30

H. RAP BROWN 885

 
#
 
0
#

NANNIE HELEN BURROUGHS

by worldlabel
2013-09-30

NANNIE HELEN BURROUGHS 785

 
#
 
0
#

NANNIE HELEN BURROUGHS

by worldlabel
2013-09-30

NANNIE HELEN BURROUGHS 785

 
#
 
0
#

MARY MCLEOD BETHUNE

by worldlabel
2013-09-30

MARY MCLEOD BETHUNE 980

 
#
 
0
#

MARY MCLEOD BETHUNE

by worldlabel
2013-09-30

MARY MCLEOD BETHUNE 980

 
#
 
0
#

No respect for pedestrians

by bsantos
2007-11-19

No respect for pedestrians 3439

 
#
 
2