Activists Clipart:


#

Subramania Bharati

by suthir
2016-09-12

Subramania Bharati 763

 
#
 
0
#

Vinayak Damodar Savarkar

by netalloy
2015-02-26

Vinayak Damodar Savarkar 1682

 
#
 
2
#

ROY WILKINS

by worldlabel
2013-09-30

ROY WILKINS 1095

 
#
 
0
#

ROY WILKINS

by worldlabel
2013-09-30

ROY WILKINS 1095

 
#
 
0
#

MARY CHURCH TERRELL

by worldlabel
2013-09-30

MARY CHURCH TERRELL 1198

 
#
 
0
#

MARY CHURCH TERRELL

by worldlabel
2013-09-30

MARY CHURCH TERRELL 1198

 
#
 
0
#

IDA B. WELLS

by worldlabel
2013-09-30

IDA B. WELLS 1109

 
#
 
0
#

IDA B. WELLS

by worldlabel
2013-09-30

IDA B. WELLS 1109

 
#
 
0
#

BOBBY SEALE

by worldlabel
2013-09-30

BOBBY SEALE 1027

 
#
 
0
#

BOBBY SEALE

by worldlabel
2013-09-30

BOBBY SEALE 1027

 
#
 
0
#

A. PHILIP RANDOLPH

by worldlabel
2013-09-30

A. PHILIP RANDOLPH 938

 
#
 
0
#

A. PHILIP RANDOLPH

by worldlabel
2013-09-30

A. PHILIP RANDOLPH 938

 
#
 
0
#

BAYARD RUSTIN

by worldlabel
2013-09-30

BAYARD RUSTIN 1159

 
#
 
0
#

BAYARD RUSTIN

by worldlabel
2013-09-30

BAYARD RUSTIN 1159

 
#
 
0
#

ADAM CLAYTON POWELL, JR

by worldlabel
2013-09-30

ADAM CLAYTON POWELL, JR 1298

 
#
 
0
#

ADAM CLAYTON POWELL, JR

by worldlabel
2013-09-30

ADAM CLAYTON POWELL, JR 1298

 
#
 
0
#

ROSA PARKS

by worldlabel
2013-09-30

ROSA PARKS 1857

 
#
 
0
#

ROSA PARKS

by worldlabel
2013-09-30

ROSA PARKS 1857

 
#
 
0
#

THURGOOD MARSHALL

by worldlabel
2013-09-30

THURGOOD MARSHALL 1515

 
#
 
0
#

THURGOOD MARSHALL

by worldlabel
2013-09-30

THURGOOD MARSHALL 1515

 
#
 
0
#

JOHN LEWIS

by worldlabel
2013-09-30

JOHN LEWIS 1145

 
#
 
0
#

JOHN LEWIS

by worldlabel
2013-09-30

JOHN LEWIS 1145

 
#
 
0
#

MALCOLM X

by worldlabel
2013-09-30

MALCOLM X 1131

 
#
 
0
#

MALCOLM X

by worldlabel
2013-09-30

MALCOLM X 1131

 
#
 
0
#

BARBARA JORDAN

by worldlabel
2013-09-30

BARBARA JORDAN 997

 
#
 
0
#

BARBARA JORDAN

by worldlabel
2013-09-30

BARBARA JORDAN 997

 
#
 
0
#

JAMES WELDON JOHNSON

by worldlabel
2013-09-30

JAMES WELDON JOHNSON 836

 
#
 
1
#

JAMES WELDON JOHNSON

by worldlabel
2013-09-30

JAMES WELDON JOHNSON 836

 
#
 
1
#

FANNIE LOU HAMER

by worldlabel
2013-09-30

FANNIE LOU HAMER 1077

 
#
 
0
#

FANNIE LOU HAMER

by worldlabel
2013-09-30

FANNIE LOU HAMER 1077

 
#
 
0
#

JESSE JACKSON

by worldlabel
2013-09-30

JESSE JACKSON 1059

 
#
 
0
#

JESSE JACKSON

by worldlabel
2013-09-30

JESSE JACKSON 1059

 
#
 
0
#

MARCUS GARVEY

by worldlabel
2013-09-30

MARCUS GARVEY 975

 
#
 
0
#

MARCUS GARVEY

by worldlabel
2013-09-30

MARCUS GARVEY 975

 
#
 
0
#

JAMES FARMER

by worldlabel
2013-09-30

JAMES FARMER 1165

 
#
 
0
#

JAMES FARMER

by worldlabel
2013-09-30

JAMES FARMER 1165

 
#
 
0
#

WEB Dubois

by worldlabel
2013-09-30

WEB Dubois 1101

 
#
 
0
#

WEB Dubois

by worldlabel
2013-09-30

WEB Dubois 1101

 
#
 
0
#

MEDGAR EVERS

by worldlabel
2013-09-30

MEDGAR EVERS 937

 
#
 
0
#

MEDGAR EVERS

by worldlabel
2013-09-30

MEDGAR EVERS 937

 
#
 
0
#

Free ANGELA DAVIS now

by worldlabel
2013-09-30

Free ANGELA DAVIS now 1216

 
#
 
0
#

Free ANGELA DAVIS now

by worldlabel
2013-09-30

Free ANGELA DAVIS now 1216

 
#
 
0
#

ELDRIDGE CLEAVER

by worldlabel
2013-09-30

ELDRIDGE CLEAVER 1101

 
#
 
1
#

ELDRIDGE CLEAVER

by worldlabel
2013-09-30

ELDRIDGE CLEAVER 1101

 
#
 
1
#

SHIRLEY CHISHOLM

by worldlabel
2013-09-30

SHIRLEY CHISHOLM 1394

 
#
 
0
#

SHIRLEY CHISHOLM

by worldlabel
2013-09-30

SHIRLEY CHISHOLM 1394

 
#
 
0
#

H. RAP BROWN

by worldlabel
2013-09-30

H. RAP BROWN 1114

 
#
 
0
#

H. RAP BROWN

by worldlabel
2013-09-30

H. RAP BROWN 1114

 
#
 
0
#

NANNIE HELEN BURROUGHS

by worldlabel
2013-09-30

NANNIE HELEN BURROUGHS 1024

 
#
 
0
#

NANNIE HELEN BURROUGHS

by worldlabel
2013-09-30

NANNIE HELEN BURROUGHS 1024

 
#
 
0
#

MARY MCLEOD BETHUNE

by worldlabel
2013-09-30

MARY MCLEOD BETHUNE 1271

 
#
 
0
#

MARY MCLEOD BETHUNE

by worldlabel
2013-09-30

MARY MCLEOD BETHUNE 1271

 
#
 
0
#

No respect for pedestrians

by bsantos
2007-11-19

No respect for pedestrians 3840

 
#
 
2