Năng Lượng Hạt Nhân

by 星球 - uploaded on February 14, 2017, 4:44 am

Ảnh thiết kế cho trò chơi Vi Mô Thành (Micropolis) để chọn xây đựng nhà phạt điện hạt nhân.

Tags
atom chemicals hạt nhân nguyên tử năng lượng năng lượng hạt nhân Radiation radioactivity nuclear urani
Safe for Work?
Yes

Comments

0 Comments. Please login to comment or add your own remix.