🎁 Openclipart Gifted to the Community. Donate to Support Development. 🎁

Phổ Điện Từ

by 星球

2017-02-18 11:47:52

Vẽ lại sơ đồ mô tả về sọng điện tử trong tập chí Macworld năm 1990 tháng 07 trang 141. Tối đổi màu một chút và dịch nó. Ủng tôi không có phông đẹp giống sơ đồ gốc.

Tags: Phổ Điện Từ, Điện Từ, khóa học, light, EM, electromagnetic spectrum

Safe for Work? Yes

Download SVG

Download PNG (Small)

Download PNG (Medium)

Download PNG (Large)