Thuyền Trưởng Nemô - Captian Nemo

by 星球 - uploaded on August 8, 2017, 8:49 am

Mới vẽ xong chiều 2017.08.08, nâng cấp ảnh vẽ năm 2016. Vẽ Thủy Thu Nemô kiểu hoạt hình Hoa Kỳ thập niên 1960 và 1970.

Tags
sailor thủy thu navy nemo nemô
Safe for Work?
Yes

Comments

0 Comments. Please login to comment or add your own remix.