Khủng Long Nhầm Lẫn 3 - Apatosaurus Baby 3

by 星球 - uploaded on September 7, 2017, 12:19 am

Khủng long nhầm lẫn bé em gái út thiết kế giùm cho một dự án iOS (bị hủy) tên "Thời Đại Khủng Long" và tôi tô màu cho nó. Vẽ xong 2013.06.03

Tags
khủng long nhầm lẫn dinosaur apatosaurus baby cute cartoon
Safe for Work?
Yes

Comments

0 Comments. Please login to comment or add your own remix.