Giánh Sinh 2554 (2011)

by 星球 - uploaded on October 21, 2017, 4:12 am

Ông Di Lặc và ông Già Noel đi lan thang Trái Đất đem `giao thừa` Giáng Sinh. Ông Di Lặc tăng bánh ăn và trái cây và ông Già Noel tăng món quà. Vẽ xong 2011.12.25.

Tags
Di Lặc Già Noel Giáng Sinh Vietnam Vietnamese Christmas Santa sleigh kids elves comic cartoon Asian buddhist
Safe for Work?
Yes

Comments

0 Comments. Please login to comment or add your own remix.