Chó Lông Vàng Ảnh 05 หมาขนทอง ภาพที่ ๐๕

by 星球 - uploaded on November 3, 2017, 9:14 am

Ảnh 05 cho câu chuyện「Chó Lông Vàng」vẽ cho một bà người Thái. Vẻ xong 2011.07.31.Thái tử phát hiện hai con gái mô côi trong rừng và hỏi họ nhà ở đâu. Bởi mẹ nuôi là con chó, họ không biết ngôn ngữ nào của con người.

Tags
chó Comic characters lông vàng หมาขนทอง scenery nature bushes trees people horse
Safe for Work?
Yes

Comments

0 Comments. Please login to comment or add your own remix.