Chó Lông Vàng Ảnh 06

by 星球 - uploaded on November 3, 2017, 12:42 pm

Ảnh 06 cho câu chuyện「Chó Lông Vàng」vẽ cho một bà người Thái. Vẻ xong 2011.07.28Thái tử đi tìm nhà của hai con gái mô côi mà chỉ kiếm được một hang gần đó. Ở trong hang chỉ gặp chổ ngủ của họ nhưng không thấy ai chăm sóc cho hai con gái.

Tags
chó lông vàng หมาขนทอง rock cave bushes cartoon comic character person
Safe for Work?
Yes

Comments

0 Comments. Please login to comment or add your own remix.