Tay TPHCM

By
Created
Description
Tôi đã gặp hình tay này xịt trên các tường bảo vệ những khu xây dựng trong quận 1 và 7 trong TPHCM. Vẽ lại từ hình thấy 2017.11.08, 2 giờ chiều khi đi hợp với và công ty Hàn Quốc. Vẽ phiên bản này xong năm 2017.11.12 11:30 sáng.
Tags
, , , ,
Viewed by
422 People
Loved by
0 People
Filesize
7425 bytes