Khung Bản Tốt Nghiệp

By
Created
Description
Khung bản tốt nghiệp vẽ cho một người bạn làm chủ trường tên「Trung Tâm Kỷ Thuật Máy Tính Và Ngoài Ngữ」. Ông ấy cũng dạy lớp. Vẽ xong 2011.08.29.
Tags
, , , ,
Viewed by
242 People
Loved by
2 People
Filesize
1363739 bytes