Siêu Bầu

By
Created
Description
Siêu Bầu là sinh vật nhân tạo, được thiết kế và sản xuất trong nhà máy, không có phụ huynh. Ống ấy là vũ khí giúp đế quốc xâm lăng các thái dương hệ Siêu Bầu được có nhiều sức, có thể sống trong không lâu dài, bắn năng lượng ra tay. Sau một thời gian để chiếu đấu, nó bắt đầu thấy công việc xâm lăng, phá hoài vô ích, vô nghĩa, và rất chán nản. Siêu bầu nghĩ tạo sao phải hại sinh vật không hận thù, hay ghét, không quậy phá gì?

Ông ấy bỏ nhiệm vụ và kiếm một hành tinh xa để lập đợi sống mới và thoát chiến trường. Siêu bầu kiếm được một hành tinh, lạnh lẽo, bán bắc và nam đầy tuyết và ít có sinh sống. Ở hành tinh đó Siêu Bầu phát hiện hai trẻ mô cồi và Siêu Bầu làm phụ huynh nuôi. Nhưng chiến tranh vẫn dõi theo Sâu Bầu.

Tôi thiết kế nhân vật này năm 2009.02 cho cuộc thi đấu của quán ăn MK (ở Thái Quốc, thiếtkế nhân vật rau củ qủa) nhưng không thăm gia cuộc thi. Phiên bản này vẽ xong 2018.04.20 07:42
Tags
, , , , , ,
Viewed by
410 People
Loved by
0 People
Filesize
101858 bytes