❤️ Uploads working for registered users. Donate to Support Development. ❤️

Biểu Tượng Cá Trê Cần Thơ

by 星球

2018-08-24 12:07:27

Tôi vẽ biểu tượng này vì các đội bóng rổ Việt Nam không đặt tên tiếng Việt mà dùng ngôn ngữ của quốc gia kẻ thù 40 năm trước, không bảo vệ phong tục đất nược. Vẽ xong 2018.08.23

Tags: biều tượng, bóng rổ, cá trê, cá, logo

Safe for Work? Yes

Download SVG

Download PNG (Small)

Download PNG (Medium)

Download PNG (Large)