Dực Long - Họa Tiết Đông Nam Á

by 星球 - uploaded on April 16, 2019, 12:11 pm

Dực Long vẽ kiểu của ông thầy Chhà Lượm Chhai (เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์) cho trận 6 của trò chơi Đôn Hổ. Vẽ xong 2019.04.16 14:30.

Tags
dực long khủng long bò sát bò sát bay bay openclipart_issue thumbnail_issue
Safe for Work?
Yes

Comments

7 Comments. Please login to comment or add your own remix.