Họa Tiết Bạc

by 星球 - uploaded on August 25, 2017, 3:55 am

Tôi vẻ này cho đấy của mô hình đàn bầu trong ứng dụng iPhone Đàn Bầu (thời đó iPad mới chào đợi), xài vài tuần để vẻ, chỉnh sửa nó. Vẻ xong 2010.08.16. Tên 'bạc' từ nó màu xám và trắng giống kim loại bạc. Tôi chắt một họa sĩ có thể khắc hình trên miến bạc.

Tags
bạc họa tiết texture pattern silver south east asia
Safe for Work?
Yes

Comments

0 Comments. Please login to comment or add your own remix.