Bộ Phần Cong Rồng

By
Created
Description
Bộ phần cho cong rồn trong trò chơi Đôn Hổ trận 6 (Hoa Sen Quốc). Tôi dùng kỷ thuật mới để bể cong cơ thể của con rồng. Con rổng này hơi quậy và có phép thuật nhiều nhưng không tham gia chuyện nhân loại nhiều. Vẽ xong 2018.06.03 15:00.
Tags
, ,
Viewed by
206 People
Loved by
1 People
Filesize
533628 bytes