Bộ Phần Cong Rồng

by 星球 - uploaded on June 3, 2018, 8:19 am

Bộ phần cho cong rồn trong trò chơi Đôn Hổ trận 6 (Hoa Sen Quốc). Tôi dùng kỷ thuật mới để bể cong cơ thể của con rồng. Con rổng này hơi quậy và có phép thuật nhiều nhưng không tham gia chuyện nhân loại nhiều. Vẽ xong 2018.06.03 15:00.

Tags
cong rồng rồng openclipart_issue thumbnail_issue
Safe for Work?
Yes

Comments

0 Comments. Please login to comment or add your own remix.