Apollo 50

by 星球 - uploaded on March 17, 2019, 2:57 pm

Biểu tượng Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) phàt hành cho kỷ niệm 50 năm của chương trình Apollo tham khảo mặt trăng (2018.10 - 2022.12).

Phiên bản gốc ở đây:

www.nasa.gov/feature/nasa-releases-logo-to-mark-apollos-50th-anniversary

Tôi vẽ lại phiên bản vectơ này cho dễ xài hơn. Vẽ lại xong 2019.03.17 21:00

Tags
apollo mặt trăng moon 月亮 openclipart_issue thumbnail_issue
Safe for Work?
Yes

Comments

0 Comments. Please login to comment or add your own remix.